Persbericht Gemeente Arnhem

Servicepunt voor burgerinitiatieven 1 januari van start

Arnhemse burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld ouderen in de wijk, ontmoetingspunten, projecten op het gebied van energiebesparing, een vrijwilligersorganisatie, etc. kunnen vanaf 1 januari met vragen over de bedrijfsvoering, terecht bij een speciaal servicepunt, dat nu nog de werktitel Shared Service Center draagt. Vragen kunnen gaan over administratie, financiering, juridische zaken, personeel, huisvesting, ICT, verzekeringen en communicatie.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers is blij met het Service Center: “Vrijwilligers die actief zijn in hun buurt, bijvoorbeeld met een sport- en spelmiddag voor kinderen of ondersteuning aan mantelzorgers, willen vooral dáár mee bezig zijn. Voor een verzekeringsvraagstuk of iets dergelijks hebben zij vaak de kennis niet in huis. Ik hoop dat mensen het Shared Service Center snel weten te vinden met de voor hen als lastig ervaren bedrijfsvoeringsvragen. Vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven hebben overigens zelf aangegeven dat er behoefte is aan deze voorziening. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in”.

Het Service Center wordt een laagdrempelig contactpunt dat hulp gaat bieden in de vorm van meedenken, uitzoeken, adviseren, oplossen of doorverwijzen naar een deskundige. Het Shared Service Center is per 1 januari 2019 een volwaardige stichting die vier jaar lang mag rekenen op een jaarlijks subsidiebedrag van € 100.000, – van de gemeente. De stichting heeft een publiciteitsplan opgesteld om vanaf januari bekendheid te genereren. Ook wordt dan de naam van het servicepunt bekend gemaakt.

De gemeente Arnhem ondersteunt waar mogelijk bewoners- en vrijwilligersinitiatieven en heeft het Shared Service Center mede opgezet om initiatiefnemers te ontlasten. De initiatieven krijgen daardoor een grotere kans van slagen en bovendien kan geld en energie bespaard worden door goede ondersteuning. Voorbeelden van vragen die bij het Shared Service Center binnen kunnen komen zijn:

  • onze penningmeester is ziek, wat nu?
  • we willen graag gebruik maken van ‘common practice’ ervaringen, zodat we het wiel niet zelf opnieuw hoeven uitvinden.
  • we zoeken juridische ondersteuning bijv. bij het opstellen van leveringsvoorwaarden.
  • hoe zit het met risico’s op het gebied van ARBO en bestuurdersaansprakelijkheid?

De antwoorden op dit soort vragen vinden inwoners op dit moment niet bij bestaande organisaties in Arnhem. Die organisaties, zoals bijvoorbeeld de ideeënmakelaars, ondersteunen voornamelijk bij het opstarten, om de ideeën aan te scherpen, of contacten te leggen. Deskundige ondersteuning is duur. Met veel kunst en vliegwerk zoeken burgerinitiatieven daarom op dit moment naar eigen oplossingen, met als risico onvoldoende continuïteit, verspilde energie en minder kwaliteit.

Publicatiedatum: 07 december 2018

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *